8 millioner til innovative digitale læremidler

19 projekter modtager støtte fra udviklingspuljen til digitale læremidler. Puljen er oprettet for at sætte yderligere skub i markedet for innovative digitale læremidler.

 

Spil til både underholdning og læring er del af det hastigt voksende globale marked for digitale forbrugerprodukter og er udråbt som én af vejene til at genrejse Danmarks konkurrencekraft. I forbindelse med første ansøgningsrunde er der uddelt 8 mio. kr. til i alt 19 projekter. Det forventes, at næste ansøgningsrunde finder sted i efteråret 2015.

En af de projekter, der kan se frem til støtte, er det digitale brætspil 'Fra jord til bord', som spil- og app-udviklerne Lucus ApS er i gang med at lave i samarbejde med blandt andre Landbrug og Fødevarer.

Undervisningsministeriet: 8 millioner kroner er fordelt til nye innovative digitale læremidler

Undervisningsministeriet: Oversigt over støttede projekter – udviklingspulje til digitale læremidler 

Folkeskolen.dk: Det skal fungere i en skolehverdag

De digitale læremidler skal udvikles i kreative samarbejder med elever og skoler, og læremidlerne skal sætte fokus på ét eller flere temaer i den nye folkeskole. 

Kriterierne for støtte er er blandt andet originalitet, kreative samarbejder og faglig kvalitet

Ved tildeling af støtte er der blevet lagt vægt på fem hovedkriterier: originalitet, kreative samarbejder, faglig kvalitet, markedspotentiale samt en række udvalgte temaer, der blandt andet understøtter implementeringen af den nye folkeskole.

Fakta. Støttepuljen
Som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen blev der i sommeren 2014 afsat en pulje på 40 mio. kr. til udvikling af digitale læremidler. Med puljen kan virksomheder søge om støtte til udvikling af digitale læremidler, som kombinerer læring med de digitale muligheder på nye og innovative måder. Regeringen har afsat 500 mio. kr. i perioden 2012 til 2017 til øget anvendelse af it i folkeskolen. Indsatsen skal bl.a. sikre, at it og digitale læremidler i højere grad skal integreres i den daglige undervisning. 

Interactive Denmarks arbejdsgruppe har sat præg på aftalen
Interactive Denmark har i samarbejde med en arbejdsgruppe af spiludviklere, forskere og interessenter formået at sætte præg på aftalen. Arbejdsgruppen har udarbejdet 8 målsætninger for, hvirdan vi udvikler en ny digital læringskultur. Interactive Denmark har haft tæt kontakt til politikere og embedsmænd og vores arbejde med målsætninger for digitale læremidler har konkret udmøntet sig i Regeringens aftale med Kommunernes Landsforening. 

Kontakt Sofie Filt Lænter, hvis du vil vide mere arbejdsgruppen for digitale læremidler.

LÆS OGSÅ: Over $1 Million Allocated to 19 Digital Learning Projects