Branchen i tal

Med en omsætning på 1,12 mia. kr i 2014 og en fremgang på hele 36% i forhold til sidste år, har danske spilproducenter nået en markant milepæl. Men det er ikke spilproducenterne alene, der driver vækst i omsætning og eksportindtægter fra digitale produkter. 

 

Den interaktive branche består af en lang række uafhængige, digitale virksomheder, der har specialiseret sig i både underholdningsspil, apps og andre interaktive produkter indenfor for eksempel e-health og digitale læremidler. Tilsammen udgør disse kreative digitale erhverv et betydeligt potentiale for at sikre fremtidige indtægter der bidrager markant til at finansiere velfærden i Danmark.

For at kunne måle effekterne fra den samlede udvikling i disse brancher, har Interactive Denmark siden 2013 indhentet data på interaktive producenter. Derfor er det nu for første gang muligt, at få et samlet overblik over Det Interaktive Danmark i Tal.

Eksporten er steget med 12% i forhold til 2013, og udgør i 2014 i alt 820 mio kr. 

Stigning i antal virksomheder og ansatte
Det interaktive Danmark I 2014 beskæftigede 266 interaktive virksomheder i alt 1383 ansatte (opgjort i årsværk). Det er en stigning på 40 virksomheder eller 18% i forhold til 2013, mens beskæftigelsen er steget med 125 ansatte, hvilket svarer til en 10%-stigning fra året før. Der er kommet mange nye virksomheder til, men der er også sket en positiv vækst blandt de eksisterende. Således er der i 2014 hele 7 virksomheder med over 50 ansatte mod bare 5 virksomheder året før.

Omsætningen i rivende udvikling
Omsætningen er i rivende udvikling, og indtjeningen var i 2014 hele 1,7 mia kr. blandt de interaktive producenter. Det er hele 35% over omsætningen i 2013. Ser man på den gennemsnitlige interaktive virksomhed, omsættes der årligt for 6,2 mio kr., hvilket svarer til omtrent 1,2 mio kr. i omsætning per medarbejder (opgjort i årsværk).

Eksporten er stigende
Eksporten er steget med 12% i forhold til 2013, og udgør i 2014 i alt 820 mio kr. Det svarer til en eksportandel på 49%. Eksporten er dog ikke steget så meget som omsætningen, hvilket indikerer at det indenlandske marked fylder forholdsmæssigt mere i de interaktive virksomheder i 2014. Isoleret set er den danske spilbranche officielt blevet et milliardforetagende med en omsætning på 1,12 mia. kr., hvilket er en fremgang på hele 36%. Salget af danske computerspil foregår primært på det internationale marked, og eksporten er steget med 12% til 747 mio. kr.

Ser man på virksomhedernes placeringer, ligger størstedelen (63%) af dem i København, hvilket også var tilfældet året før. Rent omsætningsmæssigt er virksomhederne en anelse mere jævnt fordelt, da 53% af al omsætning i de interaktive virksomheder finder sted i hovedstadsområdet.

HENT RAPPORTEN DET INTERAKTIVE DANMARK I TAL 

 

Rapporten Det Interaktive Danmark i tal 2014 er udarbejdet af Interactive Denmark, der siden 2013 har registreret data på danske interaktive producenter. Kortlægning af spil-kategorien er hentet fra Producentforeningens årlige analyse ”Danske Indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i Tal 2014”, der er udkommet siden 2009.