Det Interaktive Danmark i tal

Den interaktive branche består af en lang række uafhængige, teknologidrevne, kreative virksomheder. For første gang kan vi begynde at måle effekterne af den samlede udvikling, på tværs af disse interaktive brancher. 

 

Interactive Denmark kan for første gang nogensinde præsentere rapporten Det Interaktive Danmark i tal 2014. Det Interaktive Danmark er en fællesbetegnelse for spil- og andre selvstændige interaktive producenter, der har specialiseret sig i både spil, apps og andre interaktive produkter. Rapporten bygger Producentforeningens årlige analyse ”Danske Indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i Tal”, der er udkommet siden 2009, men fokuserer alene på spil- og øvrige interaktive producenter.

HENT RAPPORTEN: DET INTERAKTIVE DANMARK I TAL 2014

Kategorien Spil dækker alle virksomheder i Danmark, hvis primære forretningsområde defineres som computerspil, mens Interaktive dækker en overordnet kategori af producenter hvis primære forretningsområde defineres af andre typer digitale, originale værker, som for eksempel apps og interaktive produkter indenfor eksempelvis underholdning, e-health og digitale læremidler. 

Disse brancher er interessante, fordi de tilsammen udgør et betydeligt potentiale for at sikre fremtidige indtægter, der kan bidrage markant til at finansiere velfærden i Danmark.

Sammenfatning

I 2014 beskæftigede 266 interaktive virksomheder i alt 1383 ansatte (opgjort i årsværk). Det er en stigning på 40 virksomheder eller 18% i forhold til 2013, mens beskæftigelsen er steget med 125 ansatte, hvilket svarer til en 10%-stigning fra året før.

Der er kommet mange nye virksomheder til, men der er også sket en positiv vækst blandt de eksisterende. Således er der i 2014 hele 7 virksomheder med over 50 ansatte mod bare 5 virksomheder året før

Omsætningen er i rivende udvikling, og indtjeningen var i 2014 hele 1,7 mia kr. blandt de interaktive producenter. Det er hele 35% over omsætningen i 2013.

Ser man på den gennemsnitlige interaktive virksomhed, omsættes der årligt for 6,2 mio kr., hvilket svarer til omtrent 1,2 mio kr. i omsætning per medarbejder (opgjort i årsværk). Eksporten er steget med 12% i forhold til 2013, og udgør i 2014 i alt 820 mio kr. Det svarer til en eksportandel på 49%. Eksporten er dog ikke steget så meget som omsætningen, hvilket indikerer at det indenlandske marked fylder forholdsmæssigt mere i de interaktive virksomheder i 2014.

Isoleret set er den danske spilbranche officielt blevet et milliardforetagende med en omsætning på 1,12 mia. kr., hvilket er en fremgang på hele 36%. Salget af danske computerspil foregår primært på det internationale marked, og eksporten er steget med 12% til 747 mio. kr.

Ser man på virksomhedernes placeringer, ligger størstedelen (63%) af dem i København, hvilket også var tilfældet året før. Rent omsætningsmæssigt er virksomhederne en anelse mere jævnt fordelt, da 53% af al omsætning i de interaktive virksomheder finder sted inden for hovedstaden.

HENT RAPPORTEN: DET INTERAKTIVE DANMARK I TAL 2014

FAKTA
Det Interaktive Danmark er en fællesbetegnelse for spil- og andre selvstændige interaktive producenter, hvis primære omsætning kommer fra ophavsretligt beskyttede værker, og teknologidrevne services og tjenester. For at kunne måle effekterne af den samlede udvikling, har Interactive Denmark siden 2013 registreret data på danske interaktive producenter, mens kortlægning af spil-kategorien er hentet fra Producentforeningens årlige analyse ”Danske Indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i Tal 2014”, der er udkommet siden 2009.

Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge interaktive indholdsproducenter i Danmark på et højt detaljeringsniveau, men ved hjælp af Producentforeningens metode kan man fremover følge udviklingen i Det Interaktive Danmark.