ECEI Bronze certificering

European Cluster Excellence Initiative er oprettet af Europa-Kommissionen og har til formål at forbedre medlemslandenes klynge-organisationer, blandt andet gennem evaluering af organisationernes formåen.

 

Interactive Denmark er blevet bronze-certificeret under European Cluster Excellence Initiative. 

Certificeringen går ud på, at klynge-organisationer skal bevise, at de driver en professionel organisation, at de hele tiden arbejder med at udvikle deres organisation og har succes med at tiltrække flere medlemmer og tilbyde flere aktiviteter.

ECEI fokuserer på klyngeorganisationer og der måles på 36 indikatorer fordelt på fem hovedområder:

  • Klyngens struktur. Herunder alder, størrelse og medlemssammensætning.
  • Styring og samarbejde.
  • Finansiering af klyngeorganisationen, herunder finansieringskilder og omfang
  • Strategi og service, bl.a. strategiprocesser og udbud af services.
  • Resultater og anerkendelse, f.eks. presse og succeshistorier.

Læs mere om European Cluster Excellence Initiative