Organisation

ID arbejder med forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse, internationalisering og netværksdannelse for selskaberne i de kreative digitale erhverv. 

 

Interactive Denmark er en non profit-organisation, der hjælper indholdsproducenter af spil, digitale læremidler og e-sundhed med at udvikle forretningen. Interactive Denmark har som mål at skabe en klynge med danske spilvirksomheder og digitale indholdsproducenter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, investorer og internationale partnere.

ORGANISATION
ID er en privat forening der støttes af kommuner, regioner og staten. Formelt er stifterne af foreningen Pro-f, CAPNOVA og Filmby Aarhus. Der er indgået partneraftale med Microsoft DK, og foreningen støttes økonomisk af midler fra Markedsmodningsfonden, Kbh Kommune, Region Hovedstaden, Region Nordjylland samt Region Midtjylland.

Der føres positive samtaler med Region Syddanmark samt Region Sjælland om støtte til ID.

Målgruppen er danske indholdsproducenter af blandt andet spil, digitale læremidler og og e-health.

ID arbejder konkret med: Forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse og internationalisering af netværksdannelse for selskaberne i de kreative digitale erhverv, med særlig fokus på computerspil, digitale læremidler og og e-health.

  • Markedsmodning. ID arbejder på markedsmodningsområdet for at skabe tidlig adgang til klyngenetværk, forbedret national inkubation og hurtigere vækst.
  • Kapital. ID arbejder på kapitalområdet for at skabe bedre adgang til finansiering i klyngen og øget synlighed og information om DK klynge som investeringsområde. Som et selvstændigt projekt etableres der et beslutningsgrundlag for en dansk kapitalfond på området.
  • Internationalisering. ID arbejder på internationaliseringsområdet for at skabe bedre adgang til internationale investorer, hurtigere international vækst, øget international opmærksomhed på DK klynge som investeringsområde, øget international synlighed af DK klynge, adgang til internationalt netværk og international videnindsamling og deling. Internationalisering indgår i praksis som gennemgående indsatsområde i både markedsmodning, kapital og klyngesekretariatets arbejde.

Ud over de tre indsatsområder er der endvidere pt. defineret projekter, som klyngesekretariatet og ID’s partnere har ansvaret for at gennemføre eller understøtte i projektets første fase (2013-2015).

 

BESTYRELSE for Foreningen Interactive Denmark

Formand: Jan Neiiendam, vicedirektør i Producentforeningen 
Kontakt: jn@interactivedenmark.dk, t: 2010 8178

Carsten Holst, General Manager, FilmBy Århus

Lars Stigel, direktør, CAPNOVA

Anette Nørgaard, NextGen AMM - Bizspark & Dreamspark, Microsoft

Dolan Sund, Project Manager, Business Aalborg, Game City Aalborg

Søren E. Jakobsen, SEJ Consult

Gunnar Wille, Filmskolen, DADIU

Vores målsætning at give de digitale virksomheder et reelt løft og være med til at øge vækstpotentiale i den enkelte forretning. Kontakt os, hvis du vil være med.