Invester i branchen

Interactive Denmark arbejder for at skaffe kapital til danske digitale virksomheder.

 

Interactive Denmark har som målsætning at få etableret en specialiseret investeringsfond med en kapitalbase på minimum 100 millioner kroner. 

Fonden skal især operere i pre-­‐seed/seed segmentet og skal i form af både kapitalindskud og lånekapital, give især de mindre virksomhederne mulighed for øget adgang til risikovillig kapital. Fonden søges etableret med private og offentlige investorer.

Sektoren på globalt plan vokset til en omsætning på 75 milliarder US dollars og med vækstrater mellem 6 og 10 procent. 

Vi samarbejder med investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA, der fra 2008 til 2014 har investeret 61 millioner kroner i 20 danske spilvirksomheder. I dag er 16 af dem fortsat i drift, nogle med en omsætning på flere hundrede millioner kroner. 

CAPNOVA bruger erfaringerne fra computerspil til investeringer i e-learning og e-health, og har i første omgang reserveret 25 millioner kroner årligt til denne satsning.

Vil du vide mere om arbejdet med specialiseret investeringsfond, målrettet computerspil, e-learning og e-health?

Kontakt projektchef Sofie Filt Læntver