Internationale missioner giver udbytte for virksomhederne

Midtvejsevaluering 2015. Interactive Denmarks internationale indsats giver virksomhederne stærkere strategier, bedre kompetencer og bedre netværk. Det viser projektets midtvejsevaluering, der er foretaget af Manto.

 

Interactive Denmark er nu halvejs gennem den treårige projektperiode (2014-2016). Midtvejsevalueringen har til formål at vise, om indsatsen skaber de nødvendige resultater, der skal sikre grundlaget for vækst og beskæftigelse på længere sigt.

Download Midtvejsevaluering_InteractiveDenmark120815.pdf

Interactive Denmarks (ID) mål er at skabe 2.000 nye arbejdspladser i perioden 2014- 2019; 750 nye arbejdspladser i kernevirksomhederne i de interaktive brancher og 1.250 i de tilknyttede erhverv.

IDs internationale indsats giver virksomhederne stærkere strategier, bedre kompetencer og bedre netværk

For at nå målet kræver det, at ID fortsat løfter virksomhederne i klyngen og sikrer dem de rette betingelser for vækst. Hvis ID skal nå sit endelige mål kræver det en kombination af høj kvalitet i organisationens arbejde – og derefter, at virksomhederne får succes på markedet med de produkter, de udvikler.

Sammenfatning
Interactive Denmarks indsats giver et stort udbytte. I opstartsevalueringen viste analysen, at services under markedsmodning førte til stærkere strategier og bedre relationer for virksomhederne. I midtvejsevalueringen følger analysen op og viser et lignende billede.

Både markedsmodning og IDs internationale indsats giver virksomhederne stærkere strategier, bedre kompetencer og bedre netværk; virksomhedernes vigtigste forudsætninger for at få markedsmæssig succes. Samtidig viser evalueringen, at IDs indsats også er med til at løfte virksomhedernes resultater, især deres omsætning.

SOLID løfter virksomhedernes professionaliseringsniveau
Gennem SOLID har ID løftet virksomhedernes professionaliseringsniveau siden målingen i 2014, hvilket særligt resulterer i stærkere strategier. Virksomhederne er på et højere innovationsniveau, hvor flere virksomheder tænker længere end til første produkt og flere har fokus på beskyttelse af produkter gennem IPR.

Virksomheder, der har deltaget i Growing Games og særligt SOLID oplever et markant større udbytte

Hverken virksomhedernes adgang til kapital eller internationale gearing har ændret sig på samlet brancheniveau. Evalueringen viser, at de internationale missioner giver udbytte for virksomhederne, men i en udstrækning, som endnu ikke er slået igennem på brancheniveau. Færre virksomheder har etableret partnerskaber over de seneste 12 måneder.

Markant udbytte af Growing Games og SOLID 
Virksomheder, der har deltaget i Growing Games og særligt SOLID oplever et markant større udbytte inden for en række centrale forretningsparametre end virksomheder, der ikke har deltaget. Det gælder blandt andet i forhold til virksomhedernes evne til at løse forretningsmæssige udfordringer, produktudvikling samt tilstedeværelsen af en stærk forretningsstrategi.

Om evalueringen
Evalueringen er foretaget af Manto, i juni-august 2015. Evalueringen er gennemført med udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data og 20 virksomheder og partnere har bidraget gennem interviews, mens en spørgeskemaundersøgelse blandt klyngens cirka 230 virksomheder ligger til grund for at vurdere effekterne af IDs arbejde.

Indhold

  • Indledning
  • Konklusion: Interactive Denmark er klar til et level up
  • Anbefalinger: Et løft i services 
  • Klyngen: På vej mod et samlet community​
  • Evaluering: Services med effekt på bundlinjen 
  • Metode, logisk model, dataindsamling, bilag

FOTO: Innovation Centre Denmark, Sune Alexander Christensen. Billedet viser danske udviklere hos Square Enix China, i forbindelse med Interactive Denmarks besøgstur til Shanghai, juni 2015.

Interactive Denmark støttes økonomisk af midler fra Markedsmodningsfonden, Kbh Kommune, Region Hovedstaden, Region Nordjylland samt Region Midtjylland.