Ny ledelsesstruktur i Interactive Denmark

Projektdirektør Jan Neiiendam er pr. 15. juni 2015 ansat som vicedirektør i Producentforeningen. Jan fortsætter som arbejdende bestyrelsesformand for Foreningen Interactive Denmark, og vil dermed fortsat stå i spidsen for projektet. 

 

Interactive Denmark har siden november 2013 arbejdet målrettet for at løfte den interaktive branche og bidrage til at skabe et bæredygtigt økosystem af virksomheder, investorer og samarbejdspartnere. Det arbejde styrker vi nu yderligere med en ny ledelsesstruktur.

Projektets hidtidige projektdirektør Jan Neiiendam er pr. 15. juni 2015 ansat som vicedirektør i Producentforeningen. Jan fortsætter som arbejdende bestyrelsesformand for Foreningen Interactive Denmark, og vil dermed fortsat stå i spidsen for projektet. Som vicedirektør i Producentforeningen vil han desuden have ansvaret for at få etableret de bedst mulige erhvervsmæssige rammebetingelser de danske indholdsproducenter.

Jan Neiiendam vil fortsat spille central rolle i Interactive Denmark.

Jeg er meget glad for min nye rolle i Producentforeningen, siger Jan Neiiendam, og understreger, at han ikke har forladt Interactive Denmark. Som arbejdende bestyrelsesformand vil han forsat spille en helt central rolle for de digitale, kreative brancher, som det er Interactive Denmarks formål at understøtte og udvikle.

Jeg vil fortsat arbejde for at forbedre rammevilkårene for producenterne, men nu i højere grad på tværs af film, tv og computerspil. Det markedsmæssige potentiale for dansk audiovisuelt indhold er langt fra udnyttet, forklarer han.

Fortsat arbejde med at sikre rette betingelser for vækst
For at styrke organisationen yderligere er Anna Porse Nielsen ansat som konsulent for Interactive Denmark for at løfte en række organisatoriske og strategiske opgaver. Anna Porse Nielsen har i forvejen tæt tilknytning til Interactive Denmark og projektets konsortiepartnere, og det betyder at visionsarbejdet for perioden 2017-2020 allerede er i gang. Interactive Denmarks primære aktiviteter består af SpilBar, Growing Games, SOLID, samt eksportmissioner og samarbejdet med CAPNOVA om etablering af en specialiseret investeringsfond. Alle disse aktiviteter forsætter på fuldt blus og det samme gør sekretariatets arbejde med at sikre høj produktkvalitet og god service til de virksomheder og organisationer der henvender sig til Interactive Denmark.

Vicedirektøren er ansvarlig for at etablere de bedst mulige rammebetingelser for danske indholds-producenter.

ID indsats løfter virksomhedernes resultater
Ifølge den netop afsluttede midtvejsevaluering, har Interactive Denmarks målrettede aktiviteter været med til at give de deltagende virksomheder et markant løft. Branchen består i dag af en stærk kerne af spilproducenter, med grene ud i både e-health, digital læring og app-udvikling. Både markedsmodningen af virksomheder og Interactive Denmarks internationale indsatser giver virksomhederne stærkere strategier, bedre kompetencer og bedre netværk.

Samtidig viser evalueringen, at indsatserne er med til at løfte virksomhedernes resultater, især deres omsætning. Vi glæder os til fortsat udvikle Interactive Denmark mod at Danmark skaber 2.000 nye arbejdspladser i perioden 2014-2019. For at nå målet kræver det, at ID fortsat løfter virksomhederne i klyngen og sikrer dem de rette betingelser for vækst. Det mål vil Interactive Denmark fortsat arbejde mod.

Om Jan Neiiendam
Jan Neiiendam har arbejdet tæt sammen med Producentforeningen siden 2009, hvor han blev projektdirektør for Computerspilzonen, som Producentforeningen sammen med en række partnere stod bag. Computerspilzonen blev i 2013 videreført i Interactive Denmark, der har et bredere fokus og arbejder mere generelt med digital indholdsproduktion. Computerspilzonen og senere Interactive Denmark har været med til at samle den danske computerspilbranche og har blandt andet etableret accelerationsforløbet SOLID, og Growing Games workshops, der begge hjælper virksomheder i branchen med forretningsudvikling.

Om Anna Porse Nielsen
Anna Porse Nielsen er direktør i konsulentvirksomheden MANTO, der er specialiseret i forretnings- og erhvervsudvikling inden for de kreative og kulturelle brancher. Anna Porse var med til at forme grundlaget for Computerspilzonen og har været en tæt samarbejdspartner i Interactive Denmark. Hun er ekspert i strategisk rådgivning og forretningsudvikling inden for kultur, kreative brancher og turisme i krydsfeltet mellem politik og forretning. Anna Porse Nielsen sidder i en række tænketanke, advisory boards og bestyrelser for nationale indsatser, uddannelser, kreative virksomheder og attraktioner. 

Om Interactive Denmark
Interactive Denmark er en non profit-organisation, der hjælper indholdsproducenter af spil, digitale læremidler og e-sundhed med at udvikle forretningen. Interactive Denmark har som mål at skabe en klynge med danske spilvirksomheder og digitale indholdsproducenter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, investorer og internationale partnere.

Yderligere oplysninger:

Jan Neiiendam, jn@interactivedenmark.dk, t: 2010 8178