Samarbejdet med en investeringsfond

Per Chrom-Jacobsen fra Capnova var forbi Growing Games i Aarhus d. 4. november 2016 for at fortælle om deres samarbejder med virksomheder i den digitale visuelle industri, som er et af Capnovas interesseområder.

 

Hos Capnova investerer de i digitale spiludgivelser og andet digital visuel indhold i klassisk forstand, men også i produkter, hvor andre sektorer gør brug af de digitale visuelle kompetencer, herunder e-health, e-læring og fintech. Pt. investerer de i 30 forskellige spil, og en investering ligger oftest et sted mellem 2-3 mio. kr., men kan være på helt op til 6,5 mio. kr.

Hos Capnova har forretningsudviklerne en række kompetencer, som de bidrager med ud over den kontante investering: Investerings- og forretningserfaring, branchekendskab, ledelses- og markedsføringkompetencer samt et stort nationalt og internationalt netværk. De bruger meget tid på research af markedstendenser og sidder derfor med en viden, som man som spiludvikler ikke nødvendigvis sidder med selv.

Capnova kan enten investere i et helt studio eller i konkrete projekter. De stiller sig selv to spørgsmål:

  • Tror vi på projektet/selskabet?
  • Tror vi på teamet?

Sidstnævnte vurderes ud fra parametre som erfaring og sammensætning af teamet og dets kompetencer inden for blandt andet design, programmering, markedsføring og ledelse. Desuden lægges der vægt rollerne, og Per Chrom-Jacobsen fortæller, at det i Capnovas øjne er vigtigt, at lederrolle og medarbejderrolle adskilles. Af andre parametre, som Capnova vurderer ud fra, nævnes det juridiske setup samt værdiansættelsen.

Aftalevilkår
Capnova køber sig som regel via deres investering til 25-30 % ejerandel i selskabet eller projektet inklusiv en bestyrelsespost. I aftalen defineres desuden en række tilbagebetalingskrav, milestones og restriktioner i forhold til afvigelser fra produktet. I og med at de går ind i selskaber eller projekter i et forholdsvist tidligt stadie og tager en relativt høj risiko, kræver de også en høj andel af afkastet. Capnova investerer gerne i en portefølje af 2-3 projekter, og de laver gerne co-investeringer.

Som afsluttende bemærkning foreslog Per Chrom-Jacobsen, at Interactive Denmark laver et seminar, hvor selskaber, der samarbejder med Capnova, fortæller om samarbejdet med investeringsfonden set fra selskabets side. Den opfordring tager vi naturligvis op – og I hører mere om det snarest.