SOLID Evaluering 2017

Efter tre år med i alt 75 forløb gøres effekterne af SOLID op gennem denne slutevaluering som indeholder både det overordnede blik på tværs af årgangene samt en mere dybdegående
evaluering af årgang 2016.

 

Der er fortsat en solid vækst blandt de interaktive, digitale virksomheder. Siden de første forløb i 2014 frem til i dag, har SOLID bidraget til at virksomhederne tilsammen har opnået:

  • 126 nye arbejdspladser, svarende til en vækst på 34%
  • 57,6 mio. kr. i øget omsætning, svarende til en vækst på 50%
  • 30,9 mio. kr. i øget eksport, svarende til en vækst på 93%
  • Læs hele evalueringen her

    Differentierer man mellem de tre årgange, er det den ældste årgang, årgang 2014, der har oplevet mest vækst, mens det er den nyeste årgang, årgang 2016, som ved slutevalueringen af SOLID, står med den hidtidige største vækst i omsætning opnået indenfor det første år. Virksomhederne på årgang 2016 har i gennemsnit oplevet en vækst på 40% i deres omsætning. Dertil har de også gennemsnitligt oplevet vækst i eksporten på 19%, mens antallet af ansatte er steget med 14%. Sammenlignet med 2014 og 2015 viser evalueringen af forløbene i 2016, en lignende udvikling. Virksomhederne er modnede og blevet stærkere strategisk særligt inden for især brug af professionel sparring, markedsføring og salg, brug af partnerskaber samt overordnet strategi. Deltagerne i SOLID i 2016, har fremadrettet store forventninger til, at deres udbytte vil føre til effekter for virksomhederne. Over halvdelen af deltagerne mener dertil allerede at have haft en effekt af deres deltagelse. Det er især i form af øget omsætning og øget antal medarbejdere, at virksomhederne på årgangen vurderer at have opnået effekt på nuværende tidspunkt.