SOLID - hvordan foregår det?

Din ansøgning skal igennem flere trin før du eventuelt får tilbudt en plads i SOLID og kommer med til Kickoff.

SOLID trin for trin

Ansøgning: Ansøgningsdeadline til SOLID#6 er overskredet. Vi har modtaget rekordmange ansøgninger og takker for interessen.

Din ansøgningen skal indeholde:

1) Generelle informationer om dig og din virksomhed
2) En række SOLID dokumenter
3) En motiveret ansøgning som laves direkte i ansøgningsformularen
4) Virksomhedsdokumenter.
Læs mere om ansøgningen og ansøg HER.

Screeningskomite: Screeningskomiteen består af en forretningskyndig, en produktkyndig og repræsentanter fra Interactive Denmark. Din ansøgning bliver bl.a. vurderet udfra følgende: Unikt skalerbart koncept - Vision - Team sammensætning - Vilje til og potentiale for vækst - markedsforståelse og motivation til SOLID. Udfra det samlede ansøgningsfelt beslutter screeningskomiteen hvilke virksomheder, der skal tilbydes en Specialist Worksshop. Hvis du får positivt svar på din ansøgning, inviteres du til en Specialist Workshop. Der gives tilbagemeldinger senest 3 uger efter ansøgningsdeadline. (For SOLID#6 slut juni 2016)

Specialist Workshop: Når screeningskomiteen har givet tilsagn og tilbydes du/din virksomhed/ledelsesteamet en Specialist workshop, med et nøje udvalgt specialistteam der matcher din virksomhed og aktuelle udfordringer. Specialistteamet vil altid bestå af en forretnings- og kapitalspecialist, en koncept- og indholdsspecialist og din SOLID agent (ID kontaktperson). Formålet med Specialist Workshoppen er at klarlægge din virksomheds største styrker og forretningsmæssige udfordringer/vækstbarrierer. Specialistteamet har forud for workshoppen fået adgang til din SOLID ansøgning, og vil efter workshoppen udpege din virksomheds styrker og vækstbarrier på 6 områder, kaldet virksomhedsparametre (VP): Ledelse, forretningsstyrke, investor- kapitalstyrke, netværk, produktionssteam og kommunikation. Kort sagt vil de hjælpe dig til at få tydeligtgjort hvad problemet er - Hvad står i vejen for at du kan nå dine forretningsmæssige mål? Specialistteamet giver dig det endelige tilsagn til at deltage i SOLID programmet. Hvad enten du går videre eller ej, vil du modtage specialistteamets analyse. (Specialist Workshoppen varer 2,5 time og kommer til at ligge i august 2016 for SOLID#6)

Kickoff Workshop: Specialist Workshoppen efterfølges somregel af den egentlige Kickoff Workshop. Med specialistteamets udpegede vækstbarrierer og anbefalinger i hånden, møder alle deltagervirksomhederne op til Kickoff. Her får I en samlet introduktion til programmets rammer, muligheder, budget, formål og redskaber. Herefter arbejder du og resten af ledelsesteamet på egen hånd, med støtte og vejledning fra SOLID agenterne, med at udvikle og fastlægge dit individuelle SOLID program. Programmet laves med udgangspunkt i specialistteamets udpegede vækstbarrierer. Læs mere om hvad SOLID midlerne kan og ikke kan bruges til HER. Når dagen er omme underskrives SOLID aftalen, hvori dit SOLID program indgår. Du er nu klar til at gå i gang! (Dato fastlægges endeligt i juni, forventes afholdt slut August.)

SOLID Program:
Matchmaking:
  Nu skal de helt rigtige ekspertkonsulenter mm. findes., som kan hjælpe din virksomhed i gang med de enkelte programpunkter i SOLID programmet. Dette foregår i tæt samarbejde med din SOLID agent.
Boostmøde: Virksomhed og agent har løbende kontakt, og efter nogle uger holdes et statusmøde. Hensigten er at følge op på dit SOLID program, eventuelt foretage nødvendige tilpasninger og ændringer og endeligt fastsætte dine målsætninger for programmet.
Slutmøde: Som afslutning på SOLID program mødes virksomhed og agent til et evalueringsmøde, hvor programmets hensigt, mål og værdi diskuteres. Efterfølgende sendes link til en intern evaluering. 

SOLID Celebration: Som afslutning på SOLID forløbet inviteres alle SOLID hold til særarrangementet SOLID Celebration. Her fejres de virksomheder der er blevet "SOLID" det sidste år, sammen med specialister og konsultenter der har været tilknyttet programmet. SOLID celebration afholdes én gang årligt.

SE SOLID VISUALISERET