SOLID skaber vækst og arbejdspladser

EVALUERING. SOLID er et solidt redskab til at skabe vækst blandt interaktive, digitale virksomheder. Siden de første forløb i 2014 har SOLID bidraget til at skabe 61 nye arbejdspladser blandt virksomhederne, der har deltaget.

 

SOLID er et 12 ugers program der hjælper virksomheder med scale-up potentiale til at styrke forretningen. Forløbet er specifikt udviklet til digitale virksomheder, som arbejder med udvikling af egne interaktive IP'er.

Det samlede resultat blandt virksomhederne, der har deltaget i SOLID i 2014 - 2015 er vækst i både omsætning, eksport og antal ansatte.

Hent SOLID-evaluering 2016.pdf

Over 30% vækst i omsætning to år i træk er resultatet for virksomhederne fra de første SOLID forløb i 2014. Også eksporten er vokset. Fra nulpunkt i 2013 til status i 2015 er den samlede eksport steget med 103% for virksomheder, der deltog i SOLID i 2014. Det viser den seneste evaluering af programmet, der er udført januar 2016.

61 nye arbejdspladser er resultatet siden SOLIDs start

Stigning i antal ansatte
For deltagerne i SOLID i 2015 er det især antallet af ansatte, der er steget. Virksomhederne har ansat 15 nye medarbejdere, svarende til 11% flere end før de deltog i SOLID. Det gennemsnitlige antal af medarbejdere blandt deltagerne i 2015 er dermed steget fra 8,2 til 9,1 per virksomhed.

LÆS MERE OM SOLID

De økonomiske resultater er ikke vokset med samme fart. Der er tegn på, at virksomhederne især har haft fokus på udvikling og produktion og i mindre grad salg og eksport.

Sammenlignet med 2014, viser evalueringen af forløbene i 2015, at det tager tid fra virksomhederne er modnede, til de får økonomisk effekt af deres forløb.

Strategi på tværs af produktudvikling, salg og finansiering
Virksomhederne er modnede og blevet stærkere strategisk på tværs af både produktudvikling, salg og finansiering. Ligeledes fører SOLID t i l at virksomhederne sætter nye mål, hvor 13 ud af 18 virksomheder har sat nye mål for virksomhedens udvikling.

Fremadrettet forventer næsten alle deltagerne i SOLID i 2015, at deres udbytte vil føre til effekt på virksomhedens bundlinje fremadrettet.

Hent SOLID-evaluering 2016.pdf

 

Interactive Denmark gennemfører SOLID forløb med individuelle virksomheder i perioden 2014 til 2016. I 2015 har 24 nye virksomheder deltaget i SOLID forløb. Som ekstern evaluator monitorerer Manto deltagernes udvikling. Alle deltagere bliver fulgt fra de har deltaget i SOLID og frem til SOLID programmets afslutning i 2016.

SOLID er Interactive Denmark forretningsudviklingsprogram for etablerede virksomheder med vækstpotentiale. SOLID er støttet af Markedsmodningsfonden.