”Jeg skal lige spørge en voksen…”

Ovenstående er en ganske normal og uproblematisk udtalelse, hvis man er 5 år gammel, og bliver spurgt, om man kan lege. Men hvis det derimod er en bemærkning, som jævnligt flyver over bordene i en vækstvirksomhed i et ekstremt kompetitivt marked, så har man et problem.

 

Hvordan bliver vi bedre?

Den konklusion nåede den københavnske spiludvikler Cape Copenhagen også selv frem til, da de tog et kritisk blik på deres egen virksomhed for at se, hvor de kunne sætte ind, hvis de ville gøre deres virksomhed endnu bedre.

Cape Copenhagen har ellers gjort det rigtig flot på det seneste. Sidste år blev de kåret som en af Danmarks Gazellevirksomheder af dagbladet Børsen, og de har da også skruet op for både omsætning, indtjening og antallet af ansatte. Endda i en grad, så de for nyligt har været nødt til at finde nye, større lokaler. Men væksten indebærer også nye problemer. Ikke mindst i forhold til den måde, som firmaet hidtil har styret og kontrolleret projekter på.

Vigtige beslutninger tages i fællesskab

Cape Copenhagen blev stiftet af Tobias Thorsen og Peter Holm helt tilbage i 2008, og i starten af 2010 indlemmer de også Brian Meidell i ejerkredsen.  Og indtil nu har de tre haft fingrene nede i hvert eneste projekt. Således snakker Brian Meidell selv spøgefuldt om, hvordan man har opereret med en model hvor man, inden alle vigtige beslutninger, skal ”spørge en voksen” – og med voksen mener han altså en af de tre ejere. Men i takt med deres stadig flere og større projekter, er det blevet mere og mere åbenlyst, at den model fungerer som en flaskehals, der begrænser mulighederne for de rigtigt dygtige ansatte, som Cape Copenhagen har.

”Vi fik taget os råd til at gøre nogle ting, som vi gerne har villet, men som vi ikke har haft penge til, eller måske ikke har synes skulle være lige nu."

I løbet af det seneste år, har Cape Copenhagen fået en række nye ansatte ind, som udgør et kreativt mellemleder-lag. Håbet er, at de kan overtage den daglige styring af projekterne, så ejerkredsen i stedet for kan koncentrere sig om at være ledere. Men det kræver netop, at man gør op med tanken om, at alle beslutninger skal forbi en af de tre ’voksne’, før de kan føres ud i livet.

På den baggrund har Cape Copenhagen allerede selv startet en process, der skal ændre kommandostrukturen, fremtidssikre strategien, og finde nye investorer til firmaet. Men ændringer af den størrelsesorden kan virke overvældende i en hektisk hverdag.  ”Med den størrelse vi har nu, og det sted vi står forretningsmæssigt, der kunne vi godt bruge noget hjælp til vores overordnede strategi på plads, og få den kogt ned til nogle helt konkrete skridt, som vi kan tage,” fortæller Meidell. ”Der var en helt bunke områder, som vi gerne ville udvikle os på. Men så kom SOLID, og vi kunne se, at det her kunne være en fantastisk katalysator for de ændringer, vi har gang i.”

Fra ansøgning til plads i SOLID programmet

Den første workshop i SOLID-programmet er den såkaldte specialist-workshop, hvor indkaldte eksperter graver sig dybt ned i det materiale, som deltagerne har indsendt sammen med deres ansøgning. Og i Cape Copenhagens tilfælde betød det, at de både blev udfordret på de forudsætninger, de havde beskrevet i deres ansøgning, og at der blev prikket til nogle af de rigtig ømme punkter, som de jo egentlig godt vidste, at de havde. ”Det fik en hel masse ting til at klikke på plads, at der sad nogle folk med en masse erfaring, ovre på den anden side af bordet. Folk som ikke kendte os allerede, som ikke kendte vores rationale, og som kunne stille alle de her svære spørgsmål,” siger Meidell.

Meidell forklarer, at det netop er en af store styrker ved SOLID-programmet, at det er folk udefra, som kommer og kigger på din virksomhed. Det har, ifølge ham, to klare fordele. For det første har de ikke noget i klemme i forhold til hverken virksomheden eller dens produkter. Og for det andet, så kan alene det, at man skal beskrive sine udfordringer og strategier til nogen, som intet kender til det, betyder, at man også kommer til at formulere dem mere klart overfor sig selv.  Og det var i hvert fald noget som gav bonus, næsten med det samme, for Cape Copenhagen.

”Det meget direkte resultatet af den første workshop var, at vi med det samme gennemførte nogle subtile strategiændringer i forhold til, hvad vi gerne ville gøre med den investering vi fik,” fortæller Meidell. Og med den nye, tilpassede, strategi i hånden lykkedes det dem både at få hul igennem til Vækstfonden, og trække en allerede interesseret investor endnu tættere på sig.

Et skræddersyet program baseret på specialistviden

Med udgangspunkt i feedback’en fra specialisterne blev Cape Copenhagen til næste SOLID-workshop sat til at lægge kabale med deres ønsker og budgetter. Med deres nyerhvervede specialistviden om virksomhedens stærke og svage sider fik de et sæt kort, der bar titler som ”workshop”, ”konsulent” og ”coaching”. Med dem kunne de nu bygge resten af deres SOLID-program, så det passede med både deres målsætninger, og det budget, som SOLID stiller til rådighed for den enkelte deltager.

"Fordi vi er kommet med i det her program, så har vi både nogle ’gratis’ penge og noget urgency, fordi de skal bruges inden for tre måneder.”

”De siger jo, at det skal føles som en slikbutik. Og det synes jeg også i høj grad, at det gør,” griner Meidell, da han fortæller om, hvordan det var stort set helt op til dem selv, hvordan de ville sammensætte deres program. Der har dog også været enkelte bump på vejen. Bl.a. fordi det viser sig, at man ikke altid kan få helt så meget for pengene som man havde håbet. Men det er ikke for alvor noget, som har givet skår i glæden. ”Jeg synes, at de væsentligste ting, som vi gerne ville have ud af det, de er kommet på plads,” konkluderer Meidell.

En af de ting, de har planlagt, som en del af deres SOLID-program, er en workshop med Søren Kokbøl Jensen, som var en af eksperterne ved Cape Copenhagens specialist-workshop. Med hans erfaring fra store spilserier som Hugo, Magnus & Myggen og Pixeline, tror Cape Copenhagen på, at han er den helt rigtige til at gennemgå deres efterhånden omfangsrige bagkatalog for at se, om det kunne udnyttes bedre, end de gør i dag.

”Vi har jo selvfølgelig vores egne ideer om det, men det er jo mega sundt, at få nogen til at kigge på det med øjne der kommer udefra,” siger Brian Meidell. ”Som kan fortælle os, hvad for nogen af vores børn, der er grimme,” som han siger med et smil, om de dele af bagkataloget, som Kokbøl Jensen måske ikke synes så godt om.

Nyt indblik i kundernes behov

For i løbet af SOLID-programmet stod det mere og mere klart, at de faktisk aldrig havde prøvet at sætte sig i kundernes sted, og se tingene fra deres side. Så Cape Copenhagen er faktisk ikke helt sikre på, hvad der er de vigtigste parametre for deres kunder og hvilken måde, de helst vil have tingene præsenteret på.

Et andet konkret resultat af SOLID-programmet er en kommende workshop med nogle af de kunder, som Cape Copenhagen også i dag udfører bestillingsopgaver for.

Så for at kunne levere de bedst mulige pitches til de potentielle kunder, så trækker Cape Copenhagen nu et bredt udsnit af potentielle klienter til side, for at udspørge dem om, og blive klogere på, hvordan man allerbedst præsenterer et appelerende projekt, hvis man gerne vil have et samarbejde op at stå. Noget som Cape Copenhagen håber at få styr på i løbet af august, hvor workshoppen løber af stabelen.

Men hvad så med den helt store udfordring? 

Det med, at de kreative projektledere skulle blive mere selvstændige. Det er de også på vej til at løse, forklarer Meidell. Men det tager lidt tid, fordi Cape Copenhagen har deres egen strategi for, hvordan det skal gøres. De vil nemlig ikke bare have en udefra til at komme ind, og klare ærterne for dem.

”Meget af det vi satser på, det er generel ledelsesudvikling. Du ved, der hvor man lærer manden at fiske, sådan at han kan brødføde sig selv. Så vi har fokuseret mere på, at udstyre os selv med nogle redskaber, sådan at vi selv kan deale med organisationen, og gennemføre de her ændringer, frem for, at der kommer nogle ind og direkte gør det for os.” Meidell forklarer, at de også netop har kunne tage den beslutning, fordi SOLID-programmet er så åbent, at det lader den enkelte virksomhed selv beslutte, hvordan den vil angribe problemerne. Og de har altså valgt at få hjælp til, selv at kunne gennemføre ændringerne.

Men at de er godt på vej, også med den del af programmet, bliver understreget af en banken på døren, da vi er ved at runde samtalen af. Et hoved med gråsprængt krøllet hår kigger ind af døren. ”Vi havde en aftale her nu, havde vi ikke?”. Det er ledelsescoachen, der har meldt sin ankomst. Så mon ikke Brian Meidell og resten af Cape Copenhagen også snart får opfyldt deres ønske om en stærk og selvkørende stab af kreative mellemledere, der kan få lov selv, uden at skulle spørge om lov?

LÆS MERE OM SOLID