Logic Artists fik styr på kort- og langsigtede mål

Logic Artists er midt i produktionen af deres anden udgivelse men forretningsudvikling, jagten på kapital og andre opgaver har gjort det sværere for dem at fortsætte. ”I bund og grund, har det hjulpet os rigtig meget til at se, hvordan vi kan forvandle de her små indie spil til nogle store franchises,” fortæller Ali Emek, adm. direktør for Logic Artists.

Den svære to'er

Det er ikke til at se det udefra. Men det lille baghus i en baggård på Nørrebro i København, er hjemsted for en både dansk og international succes. Et stykke oppe ad trappen bor spiludvikler-virksomheden Logic Artists, og det er fra lokalerne her, at de har udsendt deres spilsucces, Expeditions: Conquistador til digitale markedspladser verden over.

Det er ikke kun i plade-, film- og bogbranchen, man taler om den svære toer. Det gør sig i høj grad også gældende for spiludviklere og andre producenter af interaktivt indhold. ”Det første spil er naturligvis det sværeste, men på sine måder også det letteste,” forklarer Ali Emek, adm. direktør for Logic Artists. ”Du arbejder bare løs på det, udvikler en prototype, prøver at overbevise nogle investorer, får nogle penge, laver spillet færdigt, og udsender det."

Formålet med SOLID er, at hjælpe producenter af interaktivt indhold igennem den svære overgang fra projektorienteret startup til bæredygtig virksomhed i vækst.

Men hvis man, som mange andre spiludviklere, har sit fokus på de enkelte spilprojekter, så betyder det også, at man skal hele møllen igennem én gang til, når man skal i gang med spil nummer to, forklarer Ali. ”Du har stadig ingen finansiering, du er nødt til at starte helt forfra med at overbevise folk, skaffe pengene osv. Det er i bund og grund den samme process om igen.”

Både langsigtede og kortsigtede mål skal tilgodeses

Det, Logic Artists havde brug for, var både en mere langsigtet strategisk plan for firmaet, og investorer som var indstillede på at sætte penge i firmaet med en længere tidshorisont end det enkelte spilprojekt. ”Investeringer, som bliver i firmaet i måske fem år,” forklarer Ali Emek. ”Så vi ikke behøver at bekymre os om at skulle betale pengene tilbage allerede om et år.”

Og for at gøre det hele mere kompliceret, så står Logic Artists også allerede midt i produktionen af deres næste spil, Clandestine. Det betyder, at de ud over udfordringen med at sikre virksomhedens langsigtede planer, også har nogle mere akutte behov for at finde finansiering og måske også en publisher til det spil, de allerede har i produktion. 

Det var disse udfordringer, som Logic Artists havde med i tasken, da de meldte sig til pilot-udgaven af det nye nationale virksomhedsudviklings-program, SOLID, som Interactive Denmark har udviklet og igangsat med midler fra Markedsmodningsfonden, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Nord og Region Midt.

SOLID skal hjælpe virksomhederne gennem vadestedet fra startup til stabil virksomhed

Ikke mindst fordi, at der i øjeblikket er et stort potentiale hos danske interaktive producenter, som risikerer ikke bliver forløst fuldt ud.

Det er grunden til, at Markedsmodningsfonden har valgt at være med til at stable det nye initiativ på benene. De tror på, at der med SOLID-programmet er en oplagt mulighed for at hjælpe danske producenter af interaktivt indhold med at udnytte deres muligheder fuldt ud, til fordel for både den enkelte udvikler, hele branchen og i sidste ende det danske samfund.

”Det er en del af fondens formål, at støtte særlige brancher til i højere grad at udleve deres betragtelige potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse,” fortæller Andrew Hjuler Crichton, kontorchef iMarkedsmodningsfonden. ”Det er vores forventning, at Interactive Denmark med sit SOLID-program kan bidrage til at digitale indholdsproducenter får redskaber og kompetencer til hurtigere at komme på markedet. Men det er også vores håb, at digitale indholdsproducenter med mere markedsmodnede produkter og et kommercielt tankesæt vil kunne skabe merværdi for det øvrige erhvervsliv."

”I bund og grund, har det hjulpet os rigtig meget til at se, hvordan vi kan forvandle de her små indie spil til nogle store franchises.” 

Workshops med nogle af branchens dygtigste

For Logic Artists var første del i deres SOLID-program to workshops med nogle af de mest erfarne kræfter inden for spiludvikling. Folk som både forstod Logic Artists værdier og deres visioner, men som også kunne komme med ideer, forslag og udfordringer og stille spørgsmålstegn ved den måde, som de hidtil havde gjort tingene på.

Under den første workshop, blev den københavske spiludvikler parret op med Per Chrom Jacobsen, tidligere adm. direktør for spilvirksomheden Reto-Moto og business developer i den største danske spilinvesteringsfond, Capnova. Her handlede det primært om den finansielle side af tingene. Hvordan Logic Artists kunne finde nye muligheder for at tiltrække kapital, hvordan de fik lavet budgetter, der var så præcise som muligt, og hvordan de bedst kunne styre de enkelte projekter.

Ved den anden workshop i SOLID-programmet, blev Logic Artists sat sammen med kreative direktør i FLOW, Jens Peter Kurup, som har mange års erfaring som kreativ direktør hos IO Interactive, en af Danmarks største spilvirksomheder. J.P Kurup åbnede Logic Artists øjne for, hvordan man kan få mest muligt ud af sine intellektuelle rettigheder – det der i branchekredse kaldes Intellectual Properties, eller bare IP’er.

”Vores workshop med ham handlede om projekterne - selve spillene, og om, hvordan vi kan forvandle vores spil til franchises og hvordan vi kan skabe en langsigtet life-cycle med forskellige brands - hvor enkelt det er at gøre det, og hvordan vi kan gøre det,” fortæller Ali Emek begejstret om mødet med en af de kreative hoveder bag IO Interactives succeser bl.a. Hitman.

Ikke mindst var J.P Kurups input afgørende for, at Logic Artists fik en forståelse for, hvilket potentiale der faktisk allerede lå gemt i deres egne spil.

For Logic Artists var det også meget positivt, at de folk de blev sat sammen med, tog udgangspunkt i virksomhedens selv. ”Det er fantastisk, for vi er jo normalt lidt nervøse for at snakke med konsulenter, for ofte prøver de at presse dig ned i deres egen vision,” forklarer Ali. ”Men i vores tilfælde, med Jens Peter og Per, der forstod de virkelig vores virksomhed og vores behov. De prøvede at forstå, hvad det var vi ville gøre, og hvad vores vision var. Og så prøvede de at hjælpe os ud fra det. Og det tror jeg næsten var det bedste ved det hele.”

Det kortsigtede mål er opfyldt, og de langsigtede er kommet meget tættere på

Efter workshop-delen af programmet tog Logic Artists til den store Game Developers Conference i San Francisco (GDC). Konferencen er efterhånden blevet et helt centralt mødested for spilbranchen på verdensplan. Fordi den er målrettet spiludviklerne selv, og ikke spilkøberne, har den også udviklet sig til en oplagt mulighed for spiludviklere og investorer at mødes.

Derfor gav det god mening for Logic Artists at tage til GDC, som en del af SOLID-programmet. For det var her, der var de bedste muligheder for at møde de investorer, der manglede, for at opfylde både Logic Artists kortsigtede og langsigtede mål. Med rådgivningen fra J.P Kurup og Per Chrom Jacobsen i bagagen, havde de nu langt bedre muligheder for at overbevise investorerne om, at de havde styr på både de kortsigtede og langsigtede planer.

Besøget på GDC har allerede hjulpet Logic Artists med at ramme nogle af deres kortsigtede mål. Så nu er de godt på vej med Clandestine. Investorerne, som skal investere i Logic Artists på den lidt længere bane, lader dog stadig vente på sig. Men det er også en noget større forpligtigelse, der er tale om, så for Ali Emek er det logisk nok, at det er de kortsigtede mål, der falder på plads først.

Han er dog helt sikker på, at de efter SOLID-programmet nu er bedre rustet end nogensinde før til, at finde den rigtige investor, der kan give dem den sikkerhed der skal til, for at de kan udvikle deres virksomhed med et længere tidsperspektiv. ”Der er ingen tvivl om, at vi er kommet meget tættere på,” siger han, og understreger, at forløbet jo først lige er slut. De erfaringer, den viden og redskaber som de har fået ved at deltage i SOLID skal først rigtig til at begynde at gøre deres arbejde nu.

LÆS MERE OM SOLID