Det Interaktive Danmark i tal 2015

Det interaktive Danmark er i vækst. Virksomheder der udvikler interaktivt indhold er front-runners i den digitale og teknologiske udvikling, og de danske indholdsproducenter er med på både indholdssiden, teknologien og forretningen. Det viser Det Interaktive Danmark i Tal 2015.

 

Interactive Denmark præsenterer rapporten Det Interaktive Danmark i tal 2015. Det Interaktive Danmark er en fællesbetegnelse for spil- og andre selvstændige interaktive producenter, der har specialiseret sig i både spil, apps og andre interaktive produkter. Rapporten bygger Producentforeningens årlige analyse ”Danske Indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i Tal”, der er udkommet siden 2009, men fokuserer alene på spil- og øvrige interaktive producenter.

HENT RAPPORTEN: DET INTERAKTIVE DANMARK I TAL 2015

Siden 2013 har Interactive Denmark målt udviklingen samlet for de interaktive producenter i Danmark. Interaktive producenter er en fællesbetegnelse for spilproducenter og andre virksomheder, hvis primære omsætning kommer fra ophavsrettighedsbeskyttede produkter, services og tjenester, som underholdningsprodukter, apps og andre interaktive produkter inden for eksempelvis e-health og digitale læremidler. Der skelnes på denne måde mellem spilproducenter og producenter af andre interaktive produkter i følgende nøgletal.

Sammenfatning

Spilbranchen er præget af en positiv udvikling, og igen i 2015 er tallene stærke, om end mere moderat vækst end sidste år. Omsætningen for spilproducenterne er steget med 4,1%, hvilket er over tre gange så meget som den generelle danske økonomiske vækst i 2015. Samtidigt er antallet af fuldtidsansatte steget med omkring 4,8%. Dette tyder på, at virksomhederne, efter sidste års høje vækstrater, er begyndt at udvide og ansætte flere medarbejdere for at skalere deres produktioner op, til fremtidige udgivelser.

I 2015 beskæftigede 245 interaktive virksomheder i alt 1537 ansatte (opgjort i årsværk). Det er en stigning på 38 virksomheder eller 18% i forhold til 2014, mens beskæftigelsen er steget med 154 ansatte, hvilket svarer til en 11%-stigning fra året før.

Omsætningen er i rivende udvikling, og indtjeningen var i 2015 hele 1,92 mia kr. blandt de interaktive producenter. Det er mere end 15% over omsætningen i 2014. Den moderate vækst, sammelignet med tidligere år, sker sandsynligvis på baggrund af få store udgivelser i 2015. Der var få store internationale hits, og selvom der er kommet mange fremragende titler i løbet af året, som også har nået ud i verden, har få nået et bredt internationalt marked.

Dette ses også på eksporttallene i 2015, der som den eneste signifikante indikator, falder med 0,4% for spilproducenterne, selvom en styrket samlet branche får den endelige stigning til at lande på 6,5%. Den samlede eksportandel for de øvrige interaktive producenter er lav, omkring 17%, men højere end tidligere år.

Stigningen i omsætning og ansættelser, holder også omsætningen pr. årsværk på ganske respektable 1,5 mio. kr. for spilvirksomhederne, og lige under en mio. kr. for de resterende interaktive producenter.

Ser man på virksomhedernes placeringer, ligger størstedelen (63%) af dem i København, hvilket også var tilfældet året før.

HENT RAPPORTEN: DET INTERAKTIVE DANMARK I TAL 2014

FAKTA
Det Interaktive Danmark er en fællesbetegnelse for spil- og andre selvstændige interaktive producenter, hvis primære omsætning kommer fra ophavsretligt beskyttede værker, og teknologidrevne services og tjenester. For at kunne måle effekterne af den samlede udvikling, har Interactive Denmark siden 2013 registreret data på danske interaktive producenter, mens kortlægning af spil-kategorien er hentet fra Producentforeningens årlige analyse ”Danske Indholdsproducenter: Film, TV og Computerspil i Tal”, der er udkommet siden 2009.

Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge interaktive indholdsproducenter i Danmark på et højt detaljeringsniveau, men ved hjælp af Producentforeningens metode kan man fremover følge udviklingen i Det Interaktive Danmark.